İş

“İstanbul’da her beş çalışandan biri işinden memnun değil”

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Betam, Prof.

Sonuçlar, çalışanların yaklaşık beşte birinin, yani yüzde 17,4’ünün işlerinden memnun olmadığını gösterdi. Eğitim seviyeleri dikkate alındığında eğitim düzeyi düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip kadınların işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öte yandan yapılan işin bazı özellikleri dikkate alındığında gelir düzeyi düşük olanların, çırak/stajyerlerin, fiziki iş yapanların ve kayıt dışı çalışanların işlerinden memnun olmadıkları görülmüştür.

Memnuniyetsizlik nedenleri arasında fiyatların olmaması, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işte yükselme imkanlarının zorluğu ön plana çıktı. Kadınların memnuniyetsizliğinin nedenleri ise yüzde 39,3 ile satın aldıkları fiyat, yüzde 27,4 ile çalışma saatleri, yüzde 26,5 ile yükselme imkanlarının imkansızlığı ve yüzde 17,1 ile eğitim ve iş arasındaki uyumsuzluk oldu.

Erkekler ise yüzde 15,2 ile ulaşım sıkıntısından ve ağır ya da sağlıksız çalışma koşullarından memnun olmadığını belirtti.

Üçte biri iş aramıyor

Anketler ayrıca işsizlerin yüzde 31’inin iş aramadığını ortaya koydu. Bu gruba memnun olmamalarına rağmen neden iş aramadıkları sorulduğunda grubun yüzde 59,8’i daha uygun bir iş bulamadığını belirtirken, yüzde 18,9’u alıştıkları sistemden çıkmak istemediğini belirtti. .

Araştırmada İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için Eylül 2021 ve Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen kapsamlı anketlerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. 2021 yılındaki anket IPA tarafından çalışma çağındaki 10 bin 83 kişiyle, 2022 yılındaki anket ise 5 bin kişiyle Remind şirketi tarafından yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu